Działania rozwojowe oraz certyfikaty

Programy dofinansowań UE

Lista zrealizowanych projektów w ramach działań wspieranych ze środków Unii Europejskiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych” mająca na celu zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa Beneficjenta w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Certyfikat Global G.A.P

Wystawca: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Certyfikat Global G.A.P – TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – Link do pobrania

.

Certyfikat IP - G. Pagacz

Wystawca: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Certyfikat IP – G. Pagacz – TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – Link do pobrania

.

Certyfikat IP - T. Pagacz

Wystawca: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Certyfikat IP – T. Pagacz – TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. – Link do pobrania

.