Jabłka

W gospodarstwie na 14 ha uprawiamy jabłonie – średni plon to około 1 000 ton rocznie.

Uprawiane odmiany:

  • Šampion
  • Red Jonaprince®
  • Gala
  • Golden Delicious
  • Gloster
  • Jonica
  • Wilmuta
  • Decosta

Nasadzenia posiadają zainstalowane nawadnianie kroplowe podkoronowe oraz instalację przeciwprzymrozkową,
zabezpieczającą drzewa przed stratą plonu na skutek wiosennych przymrozków.
Jabłka wszystkich uprawianych odmian są przechowywane w warunkach kontrolowanej atmosfery (KA),
pojemność komór przechowalniczych w gospodarstwie przeznaczona do przechowywania jabłek to ok. 1,2 tys. ton.
Stosujemy technologie SmartFresh minimalizującą produkcję etylenu w jabłkach i tym samym pozwalającą
na wydłużenie okresu przechowywania przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.
Produkcja jabłek prowadzona jest zgodnie z programem Integrowanej Produkcji, oraz wymogami Global G.A.P.