Gruszki

W gospodarstwie na 12 ha uprawiamy grusze – średni plon 600 ton rocznie.

Uprawiane odmiany:

  • Nojabrskaja Xenia®
  • Konferencja

Nasadzenia posiadają zainstalowane nawadnianie kroplowe podkoronowe oraz instalację przeciwprzymrozkową, zabezpieczającą drzewa przed stratą plonu na skutek wiosennych przymrozków.

Produkcja gruszek prowadzona jest zgodnie z programem Integrowanej Produkcji, oraz wymogami Global G.A.P.